ALV 2020

Geplaatst op 14 februari 2019 in Nieuws door Timo Baas

Woensdag 24 maart 2020 vindt in de Sparks Haarlem- kantine de algemene ledenvergadering (alv) plaats. Het bestuur van de vereniging nodigt alle leden uit om bij de vergadering aanwezig te zijn. Kijk onderaan dit bericht voor de verslagen.

Wat? Alv
Wanneer? Woensdagavond 24 maart 2020
Hoe laat? 20.00 uur
Waar? Sparks-kantine aan het Noordersportpark

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen alv 2019 en agenda
 4. (her)verkiezing van het bestuur
 5. Verslagen Honkbal, Softbal, Jeugd (zie hieronder)
 6. Verslag Penningmeester
 7. Vaststellen contributie
 8. Vaststellen begroting
 9. Kantinecommissie – Jaarverslag financiën
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Notulen 2019:

ALV maart 27e van 2019.

afmeldingen: Tom Kaart Robert Lohman Alber Tolen, Frank Lohman, Guido Schoonderbeek,Rick meijaard, Peter van Dalen, Rick Hetem

– Opening is gedaan door Sandra. 19 leden aanwezig en 7 leden afgemeld.

– stilstaan bij mensen die ons zijn ontvallen. Tinus van Rullen 

– Jaarverslag vanuit de Voorzitster:

Algemeen 2018
We staan even stil bij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen
Hans Mulders, jarenlang actief geweest binnen ons club, aantal jaar penningmeester geweest van
zowel de club als de voormalige club van 100. Tevens is hij jarenlang de scoorder van dames 4
geweest, we zullen hem missen met zijn whisky met 1 blokje ijs
Tinus van Rullen, Mister Sparks jarenlang heeft Tinus alles rondom het heren honkbal geregeld,
jarenlang teammanager van heren 1 geweest. Samen met Jan Soederhuizen de start gemaakt met
het inzamelen van oud papier, en samen met Jos trokken ze de lijnen en onderhielden ze samen met
de terreinknecht het terrein.
Het jaar 2018 was sportief gezien een goed jaar, we hebben 2 kampioen gehad, de U16 is
landskampioen geworden, jarenlang zijn we bezig geweest om de jeugd op te leiden en eidnelijk
heeft dat in 2018 zijn vruchten afgeworpen. Hiermee werd onder andere de tomeloze inzet van
Krista beloond. De heren honkbal, aka the Gayboys werden kampioen in hun klasse.
Het was het eerste jaar van de brede samenwerking met Herons, en die is beide clubs goed bevallen.
Bij de jeugd werden teams van beide clubs door elkaar aangevuld. De dames van Herons zijn een
welkome aanvulling op de selectie van dames 2 die dit jaar voor het eerst sinds jaren op eigen kracht
zich handhaafde in de eerste klasse.
Ook hebben dames van Herons hun opwachting gemaakt in de hoofdmacht, dames 1 kampte in 2018
met veel blessures en de meiden van het tweede hebben het team meermalen uit de brand
geholpen. Verder was het een wat minder jaar voor dames 1, door een tegenvallende weekend
tijdens de plaatsingsronde wisten ze zich niet te plaatsen voor de Holland series, dit is in 2003 voor
het laatst gebeurd….Tevens verloor het van Bollate de finale van de Europacup 2 en spelen ze voor
het eerst in jaren ook geen Europacup in 2019.
De heren hadden een onrustige start en hebben helaas moeten beslissen om afscheid te nemen van
hun coach Paul de Bree, gelukkig was Rick Hetem bereidt om zijn taak over te nemen, onder zijn
leiding kwamen de kwaliteiten van het team weer naar boven en speelde de mannen voor het eerst
in jaren weer mee in het bovenste gedeelte van de overgangsklasse.
De perikelen met de SRO zijn helaas nog steeds niet opgelost. De afspraken die gemaakt zijn tijdens
de vele overleggen die Timo en ik hebben gehad met ze zijn nog steeds niet gerealiseerd. We blijven
in gesprek met hun.
Helaas heeft EDO te huur van het voetbalveld opgezegd, dit deden zij in de maand juni en vonden
daarom ook dat zij maar 1 kwart van de huur hoefde te betalen. Inmiddels hebben zij de helft
betaald, hier zijn wij het uiteraard niet mee eens. Ook hier hebben wij al meerdere gesprekken over
gevoerd met zowel EDO, gemeente Haarlem en de SRO. Het blijkt dat bij de overgang van de
veldhuur naar de SRO alleen een contract opgesteld te zijn voor ons en niet voor de veldhuur van
EDO. Dit wordt ook vervolgd. Wat de consequentie zijn voor op het financiële vlak bespreken wij bij
het agenda punt over de begroting.

-Goedkeuring van de Notulen van 2018.

Vraag vanuit Mark Kok over Edo en en geruchten die er waren vorig jaar.

deze vraag even aanpassen in de Notulen van 2018.

Woord Contributie moet er nog bij.

Verder is hij goedgekeurd en word aangepast.

Puntje toegevoegd in agenda : Orion Zone.

Verslag Jaarcijfers 2018.

afdracht aan de KNBSB zijn omhoog gegaan. Dit omdat er halverwege het seizoen spelers zijn bijgekomen en dames 1 heeft meer wedstrijden gespeeld.

honkbalselectie: Streng geweest op honkbal selectie en de kosten die er waren gemaakt buiten hun budget.

Coach is opgestapt en heeft een deel van zijn gage niet gekregen. Rick Hetem heeft het seizoen gratis afgemaakt zonder kosten.

Softbal is ook onder haar begroting gebleven.

Electra: meer kosten gemaakt door je de nieuwe kleedkamers en vloerverwarming.

energierekening te hoog.

onderhoud velden is iets hoger uitgevallen.

veldhuur is ook hoger gekomen omdat de BTW niet was verrekend.

Veldhuur van Edo staat 7K op de begroting. Helaas maar 3.5 K binnenkomen.

Zijn bezig met eventuele juridische stappen.

Vraag van Hans Kuijpers of er een contract is met EDO voor het veldhuur.

Helaas is dat contract nooit boven water gekomen.

Contract met Edo en gemeente Haarlem is weg.

Word een rectificatie voorgesteld omdat de 3.5 K niet is binnengekomen maar wel op de Begroting staat, maar aangezien wij een deel veldhuur niet hebben betaald maar wel op de begroting staat als betaald laten we dat staan.

Mark Kok: hebben Heren 1 het gat wat ze hebben weer ingelopen.

Ze hebben het gat grotendeels dichtgelopen en gaan dit jaar het gehele gat dichten.

Nieuwe kascommissie voor Leon Jordaans die het afgelopen 2 jaar geeft gedaan.

Albert Toolen heeft aangegeven dit nog een laatste jaar gewoon te doen.

Tjitske Schildman gaat de kascommissie in voor Leon Jordaans.

Timo Baas treed af als Penningmeester.

– Verkiezen van nieuwe Penningmeester.

Vraag of er vanuit de leden een penningmeester is.

Wouter hoos heeft twijfels bij Bram Rijsdijk.

Bram verteld zijn financieel verleden.

leden gaan akkoord met Bram Rijsdijk als nieuwe Penningmeester.

Verkiezen van Timo als algemeen bestuurslid met verantwoording voor de Contributie ledenadministratie en Barrooster.

Iedereen stemt mee.

– Jonathan stelt zich herkiesbaar

leden stemt mee in.

– Verkiezen van Kasper in het bestuur als Algemeen lid.

Kasper is goedgekeurd.

– jaarverslagen van alle stukjes van de teams.

zijn daar opmerkingen over: nee is goedgekeurd.

– behandeling Begroting:

zure boodschap is dat we onder aan de streek een verlies gaan oplopen naar 1.303 Euro.

Bram drukt iedereen op het hart om mee te doen bij alle acties

Begroting van heren 1 die hebben een schuld van 1.1K.

zijn nu bezig om hun schuld helemaal in te lossen.

Vraag: is het realistisch dat Heren 1 dit gaat behalen.

Antwoord: weinig risico dat ze dit gaan halen. Dit omdat ze al het grootste deel hebben ingelopen.

Dames 1 .

Nieuwe Subsponsor. Sprenger.

Alle sponsoren hebben al betaald.

Speler van heren 3 wil helpen met schrijven subsidie aanvragen.( Nigel)

Electra veld.

Deze is lager ingesteld dan vorige jaren.

Dit omdat er is berekend dat we dit jaar andere dingen gaan doen.

Kasper en Jonathan hebben een oplossing die toegepast moet worden.

De verwarming gaat helemaal uit in de kleedkamer.

de warmte pomp krijgt iets waardoor deze niet meer gaat werken waar kan niet helemaal uitgezet worden.

Voorstel contributie 15 euro voor Senior lid.

goedkeuring nodig om deze door te voeren.

waarom ? omdat de bondsafdracht is duurder geworden. Veldhuur is duurder geworden.

Mark de Bok is tegen. omdat ze eigenlijk alleen het veld gebruiken.

Heren 1 softbal maakt wel gebruik van het veld waarvan de huur duurder word,.

Ook maakt heren softbal 1 gebruik van het licht omdat ze avond wedstrijden spelen.

als er genoeg aantal leden bijkomen dit jaar dan zal er volgend jaar geen contributie verhoging bijkomen.

met meerderheid van stemmen is de contributie verhoging aangenomen met 15 euro.

Begroting clubhuis: hans Kuijpers.

Vragen?

strak ingekocht.

Kassasysteem word nog aangepast.

Nieuwe tablet is er en komt nog een extra 2e scherm.

eigen gebruik moet vanaf nu worden opgeschreven en bij de envelop in de kluis worden gegooid.

Waarom verkopen we nog blik en geen tap.

zijn bezig om tap bier te promoten en minder blikbier.

Komt nog een nieuwe instructie voor de barmedewerkers.

Vraag vanuit Heren 3.

Helaas staat er op de begroting 2 dure team op de begroting maar niet aanwezig zijn.

Waarom heren 1 afwezig is geen idee.

Kritiek op de afwezigheid van heren1 en dames 1.

Welke kosten komen nog erbij voor rolstoelsoftbal:

Geen kosten worden er gemaakt voor rolstoelsoftal.

Alles word gedaan door sponsoring en subsidie.

vraag over evenement:

Nigel neemt de vloer:

Afgelopen jaar heeft heren 3 een slowpitch toernooi gedaan.

hierdoor zijn er een aantal leden bijgekomen bij heren 3.

Nigel wil een evenementen commissie opstellen en heeft daar mensen voor nodig.

Wil zelf deze leiden en wil daar nog leden voor hebben.

Bestuur heeft ingestemd om een evenementen commissie te starten.

– Orion Zone:

zijn verschillende partijen die verschillende verhalen hebben opgehangen of hebben gehoord over de herinrichting van de Orion Zone.

Zijn plannen neergelegd bij de gemeente Haarlem en over nu en 5 jaar moet er een nieuwe indeling komen van het park.

moeten volgend de gemeente huizen worden gebouwd.

Jonathan zit in de commissie en hebben tekening gemaakt waar Sparks Kennemerland en Edo gaan samenwerken en een herindeling van het park.

gemeente wil een Omni maar iedereen is beetje tegen.

gemeente heeft positief gereageerd op de visie die is neergelegd.

Rondvraag:

– Leon: Werd gesproken over Led verlichting voor het veld.

Word gerealiseerd voor 2020/2021.

– Job: leuke club en gezellig en heeft het naar zijn zin.

– Mark: is Agros nog aanwezig: ja de kleedkamers waren schoongemaakt en nog wat andere dingen.

Aflsuiting door Sandra iedereen krijgt een drankje vanuit het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


© Sparks Haarlem 2020