Huisregels Season Finals

Geplaatst op 20 september 2016 in Nieuws, Season Finals 2016, Sparks Haarlem door Sparks Haarlem

Om het verblijf voor alle bezoekers van het toernooi zo prettig en veilig mogelijk te laten
zijn, gelden de volgende huisregels:

 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd.
 • De toernooiorganisatie/ bestuur Sparks Haarlem hanteert een Zero Tolerance beleid
  t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van (hard)drugs is niet
  toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inname en/of
  overdracht aan de politie. De organisatie bepaalt of er nog toegang tot het sportterrein
  zal worden verleend.
 • In het kader van de veiligheid, doch ├íls de situatie hierom vraagt kan de organisatie
  haar bezoekers verzoeken zich te laten fouilleren/ visiteren en de (hand)tassen te
  doorzoeken. Deze beslissing wordt genomen door de aanwezige voorzitter van de
  organisatie dan wel zijn of haar vervanger in samenspraak met de namens de aanwezige
  veiligheidsvertegenwoordiger van de organisatie EN de Officier van Dienst Politie (OVDP),
  dan wel zijn of haar vervanger.
 • Bezoekers van het toernooi betreden het sportterrein op eigen risico. De
  toernooiorganisatie dan wel het bestuur van Sparks Haarlem aanvaardt geen
  aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of
  indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar
  dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van
  derden, tijdens of in verband met het verblijf op het toernooi, tenzij de schade het gevolg
  is van opzet of grove schuld.
 • Ga zorgvuldig met je omgeving om en respecteer de natuur en medemens.
 • Laat geen afval slingeren en maak gebruik van de afvalbakken op het terrein.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk
  en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd. Dit geldt niet
  voor enige mogelijk hinderlijke gedragingen gedurende de wedstrijden door deelnemers
  aan de wedstrijden. Deze gedragingen worden getoetst door de door of namens de
  KNBSB-afgevaardigde officials.
 • Het is niet toegestaan om bedrijfsmatige audio of video opnames te maken zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Bij het betreden en verlaten van het sportterrein dienen bezoekers geen overlast te
  veroorzaken voor de buurt.
 • Drinkbekers met alcoholische drank mogen niet mee naar buiten het sportterrein
  worden genomen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van
  (Security)medewerkers van de organisatie te allen tijde op te volgen.
 • Drones zijn niet toegestaan, zowel op als boven het sportterrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Uitklappen
Inklappen