ALV 2018

Geplaatst op 27 februari 2018 in Nieuws door Timo Baas

<p>Woensdag 21 maart 2018 vindt in de Sparks Haarlem- kantine de algemene ledenvergadering (alv) plaats. Het bestuur van de vereniging nodigt alle leden uit om bij de vergadering aanwezig te zijn.</p>
<p><strong>Wat?</strong> Alv<br /><strong>Wanneer?</strong> Woensdagavond 21 maart 2019<br /><strong>Hoe laat?</strong> 20.00 uur<br /><strong>Waar?</strong> Sparks-kantine aan het Noordersportpark</p>
<h2>Agenda</h2>
<ol>
<li>Opening</li>
<li>Mededelingen</li>
<li>Vaststellen notulen alv 2018 en agenda</li>
<li>(her)verkiezing van het bestuur</li>
<li>Verslagen Honkbal, Softbal, Jeugd</li>
<li>Verslag Penningmeester</li>
<li>Vaststellen contributie</li>
<li>Vaststellen begroting</li>
<li>Kantinecommissie – Jaarverslag financiën</li>

<li>kascommissie– goedkeuring en nieuwe kascommisie</li>
<li>Rondvraag</li>
<li>Sluiting</li>
</ol>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


© Sparks Haarlem 2019